Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik (CMEDT), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Informationen baseras på den kurslista som gäller läsåret 2016/17. Ändringar kan komma att göras.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK1114 Elektromagnetism och vågrörelselära 51007 7,5 7,5
HE1201 Företagsekonomi och entreprenörskap 50745 6,0 1,5 4,5
SH1011 Modern fysik 50530 7,5 6,0 1,5
SF1626 Flervariabelanalys 50701 7,5 7,5
HI1201 Objektorienterad programmering 50992 6,0 1,5 4,5
BB1010 Inledande bioteknik 60982 7,5 7,5
HL1202 Medicinska bildgivande system 60016 9,0 1,5 7,5
HL2015 Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter 60626 3,0 1,5 1,5
SF1923 Sannolikhetsteori och statistik 60324 6,0 6,0