Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik (CMEDT), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Studenten ska också läsa 15 hp valfria kurser i åk 3.

En av kurserna SF1683, SF1682 eller båda kurserna SF1633 och SF1632 ska läsas.

Ändringar kan komma att göras.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 6,0
HL103X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0
HL1203 Medicinsk mätteknik 9,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1632 Kompletteringskurs i differentialekvationer och transformer 3,0
SF1633 Differentialekvationer I 6,0
SF1682 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer 11,0
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 9,0