Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik (CMEDT), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Studenten ska också läsa 15 hp valfria kurser i åk 3.

Ändringar kan komma att göras.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 6,0 hp
HL103X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 hp
HL1203 Medicinsk mätteknik 9,0 hp

En av kurserna SF1683, SF1682 ska läsas.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1682 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer 11,0 hp
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 9,0 hp