Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Studenten ska också läsa 15 hp valfria kurser i åk 3.

Ändringar kan komma att göras.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1682 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer 50711 11,0 hp 6,0 5,0
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 50387 9,0 hp 5,0 4,0
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 50712 6,0 hp 6,0
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 60844 6,0 hp 6,0
HL103X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 60231 15,0 hp 1,5 13,5
HL1203 Medicinsk mätteknik 60240 9,0 hp 7,5 1,5