Senast ändrad: 2020-12-15
Godkänd: 2021-01-13

Civilingenjörsutbildningen i medicinsk teknik omfattar 300 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 5 års heltidsstudier (10 terminer).

Utbildningens första tre år (180 högskolepoäng) är på grundnivå.

De två avslutande åren (120 högskolepoäng) läser studenten ett masterprogram.

Läsåret 2018/2019 ges följande masterprogram som leder till en civilingenjörsexamen i Medicinsk teknik*

  • Medicinsk teknik
  • Idrottsteknologi
  • Teknisk fysik, spår mot biomedicinsk fysik

* Utbudet av masterprogram kan komma att revideras, aktuell lista över valbara masterprogram finns på KTHs webb för respektive läsår.

Masterprogrammens kurser är huvudsakligen på avancerad nivå. Utbildningen leder till såväl civilingenjörsexamen som masterexamen.

Undervisningsspråket de första tre åren i utbildningen är i huvudsak svenska, men engelsk litteratur är vanligt. De avslutande två årens kurser ges på engelska.