Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik (CMEDT), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1625 Envariabelanalys 51683 7,5 hp 7,5
HL1001 Medicinsk grundkurs 50083 7,5 hp 7,0 0,5
CM1004 Programsammanhållande kurs i medicinsk teknik 50082 3,0 hp 0,5 0,5
SF1624 Algebra och geometri 51682 7,5 hp 7,5
HE1200 Ellära och mätteknik 50542 9,0 hp 5,0 4,0
HI1024 Programmering, grundkurs 50587 8,0 hp 2,0 1,5 4,5
CB1040 Inledande bioteknik 60138 6,0 hp 6,0
SF1626 Flervariabelanalys 60193 7,5 hp 7,5
HL1204 Termodynamik, grundkurs 61218 6,0 hp 6,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF0003 Introduktion i matematik 40004 1,5 fup