Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik (CMEDT), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Utöver nedanstående kurser så kommer även kurser i:

  • Medicinsk mätteknik 7,5 hp
  • Medicinska bildsystem 7,5 hp, varav 3,5 hp i åk 2
  • Medicinsk teknik, laborationskurs, 5 hp, varav 2,5 hp i åk 2

Informationen baseras på den kurslista som gäller läsåret 2020/21. Ändringar kan komma att göras.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
CM1004 Programsammanhållande kurs i medicinsk teknik 50082 3,0 hp 0,5 0,5
HE1201 Företagsekonomi och entreprenörskap 6,0 hp
HI1027 Objektorienterad programmering 8,0 hp
SF1923 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp
SG1130 Mekanik I 9,0 hp
SK1114 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp

En av de villkorligt valfria kurserna ska läsas

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1682 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer 11,0 hp
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 9,0 hp