Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Nedanstående kurser avslutas i åk 3. 

CM1004

HF1201

HL1202

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CM1004 Programsammanhållande kurs i medicinsk teknik 3,0 hp 0,5 0,5
SK1114 Elektromagnetism och vågrörelselära 50416 7,5 hp 7,5
HE1201 Företagsekonomi och entreprenörskap 50303 6,0 hp 1,0 5,0
HL1202 Medicinska bildgivande system 50308 9,0 hp 1,0
HL1203 Medicinsk mätteknik 50306 9,0 hp 4,0 1,0 4,0
HI1027 Objektorienterad programmering 60241 8,0 hp 8,0
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 60250 6,0 hp 1,5
SG1130 Mekanik I 60397 9,0 hp 4,5 4,5
SF1923 Sannolikhetsteori och statistik 60249 6,0 hp 6,0

En av de villkorligt valfria kurserna ska läsas

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1682 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer 50711 11,0 hp 6,0 5,0
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 50387 9,0 hp 5,0 4,0