Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik (CMEDT), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Utöver nedanstående kurser så kommer även kurser i:

  • Medicinska bildsystem 7,5 hp, varav 4,0 hp i åk 3
  • Medicinsk teknik, laborationskurs, 5 hp, varav 2,5 hp i åk 3

Studenten ska också läsa 15 hp valfria kurser i åk 3.

Informationen baseras på den kurslista som gäller läsåret 2020/21. Ändringar kan komma att göras.