Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1625 Envariabelanalys 50433 7,5 hp 7,5
HL1001 Medicinsk grundkurs 50451 7,5 hp 7,0 0,5
CM1004 Programsammanhållande kurs i medicinsk teknik 50321 3,0 hp 0,5 0,5
SF1624 Algebra och geometri 50353 7,5 hp 7,5
HE1200 Ellära och mätteknik 50180 9,0 hp 5,0 4,0
HI1024 Programmering, grundkurs 50442 8,0 hp 2,0 1,5 4,5
CB1040 Inledande bioteknik 60370 6,0 hp 6,0
SF1626 Flervariabelanalys 60050 7,5 hp 7,5
HL1204 Termodynamik, grundkurs 60151 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF0003 Introduktion i matematik 52043 1,5 fup