Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2023/2024. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Nedanstående kurser avslutas i åk 3

CM1004

HF1201

HL1202

Dessutom kommer en Mekanikkurs på 9 hp att läsas

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CM1004 Programsammanhållande kurs i medicinsk teknik 3,0 hp
HE1201 Företagsekonomi och entreprenörskap 6,0 hp
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 6,0 hp
HI1027 Objektorienterad programmering 8,0 hp
HL1202 Medicinska bildgivande system 9,0 hp
HL1203 Medicinsk mätteknik 9,0 hp
SF1923 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp
SG1130 Mekanik I 9,0 hp
SK1114 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp

En av de villkorligt valfria kurserna ska läsas

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1682 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer 11,0 hp
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 9,0 hp