Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2024/2025. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Nedanstående kurser fortsätter från åk 2 och ska avslutas i åk 3.

CM1004

HF1201

HL1202

Studenten ska också läsa 15 hp valfria kurser i åk 3.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CM1004 Programsammanhållande kurs i medicinsk teknik 3,0 hp
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 6,0 hp
HL103X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 hp
HL1202 Medicinska bildgivande system 9,0 hp
HL2015 Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter 3,0 hp
SH1011 Modern fysik 7,5 hp