Senast ändrad: 2021-09-13
Godkänd: 2021-09-13

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy11/Vux12)

Särskild behörighet motsvarande:

Matematik 4

Fysik 2

Kemi 1

I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E. 

Gymnasieskolan före 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning före 1 juli 2012

Särskild behörighet motsvarande:

Matematik E

Fysik B

Kemi A

I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänt eller 3.