Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (62,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
CB1040 Inledande bioteknik 6,0 hp Grundnivå
CM1004 Programsammanhållande kurs i medicinsk teknik 3,0 hp Grundnivå
HE1200 Ellära och mätteknik 9,0 hp Grundnivå
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 hp Grundnivå
HL1001 Medicinsk grundkurs 7,5 hp Grundnivå
HL1204 Termodynamik, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF0003 Introduktion i matematik 1,5 fup Förberedande nivå

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF1682 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer 11,0 hp Grundnivå
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 9,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Nedanstående kurser avslutas i åk 3

CM1004

HF1201

HL1202

Dessutom kommer en Mekanikkurs på 9 hp att läsas

Information om villkorligt valfria kurser

En av de villkorligt valfria kurserna ska läsas

Årskurs 3

Kompletterande information

Nedanstående kurser fortsätter från åk 2 och ska avslutas i åk 3.

CM1004

HF1201

HL1202

Studenten ska också läsa 15 hp valfria kurser i åk 3.