Senast ändrad: 2021-09-13
Godkänd: 2021-09-13

Civilingenjörsutbildningen i medicinsk teknik omfattar 300 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 5 års heltidsstudier (10 terminer). Utbildningen leder till såväl civilingenjörsexamen som masterexamen.

Utbildningen bedrivs i 100% studietakt på dagtid.

Undervisningsspråket de första tre åren i utbildningen är i huvudsak svenska, men engelsk litteratur är vanlig. De avslutande två årens kurser ges på engelska.

Programmet har inga inriktningar.

Utbildningens första tre år (180 högskolepoäng) är på grundnivå. De två avslutande åren (120 högskolepoäng) läser studenten ett masterprogram, där kurserna huvudsakligen är på avancerad nivå.

Läsåret 2021/2022 ges följande masterprogram som leder till en civilingenjörsexamen i Medicinsk teknik*

•    Medicinsk teknik
•    Idrottsteknologi
•    Teknisk fysik, spår mot biomedicinsk fysik

* Utbudet av masterprogram kan komma att revideras, aktuell lista över valbara masterprogram finns på KTHs webb för respektive läsår.