Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kursen DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik (7 hp) läses över 3 läsår med en poängfördelning enligt följande: åk 1 (3 hp), åk 2 (2 hp) samt i åk 3 (2 hp).

Minst 2 av de villkorligt valfria kurserna i matematik ska läsas. Den första kursen läses i åk 2. Ytterligare en kurs i matematik läses i åk 4 eller om så önskas och utrymme finns i åk 3.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM1576 Bild- och videoteknik
Första kurs på specialiseringen Bild- och videoteknik
9,0 hp 9,0
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp 3,0 3,0
DT1174 Ljud som informationsbärare
Första kurs på specialiseringen Ljud
9,0 hp 4,5 4,5
DD1334 Databasteknik 6,0 hp 6,0
DM1577 Mediegestaltning 7,5 hp 7,5
AD2NA1 Närvaroarkitektur 7,5 hp 7,5
ME1002 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DT1130 Spektrala transformer
Minst två av de villkorligt valfria matematikkurserna skall läsas.
7,5 hp 7,5
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I
Minst två av de villkorligt valfria matematikkurserna skall läsas.
6,0 hp 6,0
DN1240 Numeriska metoder, grundkurs II
Minst två av de villkorligt valfria matematikkurserna skall läsas.
6,0 hp 4,5 1,5
SF1610 Diskret matematik
Minst två av de villkorligt valfria matematikkurserna skall läsas.
7,5 hp 3,0 4,5