Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kursen DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik (7 hp) läses över 3 läsår med en poängfördelning enligt följande: åk 1 (3 hp), åk 2 (2 hp) samt i åk 3 (2 hp).

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 6,0
DM129X Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Inriktningar

Kurserna DT1130 Spektrala transformer och SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, gäller som förkunskapskrav.

Om inte båda kurserna är lästa då specialiseringen påbörjas, är det möjligt att läsa en av kurserna parallellt med specialiseringen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2375 Optik, påbyggnadskurs för media 6,0 hp 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 hp 7,5
EN2401 Bild- och videobehandling 6,0 hp 6,0
EQ1260 Signalbehandling 6,0 hp 3,0 3,0

En av kurserna DD1335 och DD2390 läses.
Kursen DD2390 kräver kunskaper i Java. Om du inte har det rekommenderas du att läsa kursen DD1335.
För mer detaljerad information, se Specialiseringskatalogen för läsåret 2009/2010 som du hittar på KTHs studentwebben om den anpassas till medieteknik.

Rekommenderade kurser att läsa utöver obligatoriska och villkorligt valfria kurser förslagsvis i årskurs 4 är:
DD2483 Utveckling av webbtillämpningar med Enterprise Java
DH2323 Datorgrafik med interaktion
DM2578 Social Media Technologies

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2517 XML för publicering 7,5 hp 7,5
DD1335 Grundläggande internetprogrammering
En av kurserna DD1335 och DD2390 läses.
7,5 hp 7,5
DD2390 Internetprogrammering
En av kurserna DD2390 och DD1335 läses.
6,0 hp 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2483 Utveckling av webbtillämpningar med Enterprise Java 6,0 hp
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp
DM2578 Social Media Technologies 7,5 hp

De medieteknikstudenter som är intresserade av att läsa specialiseringen Journalistik, som ges i samarbete med JMK/Stockholms universitet, ska kontakta CSCs studievägledning för medieteknikprogrammet för vidare information. 

Kursen DT1130 Spektrala transformer, gäller som förkunskapskrav.

Specialiseringen kan även läsas i åk 4.

Rekommenderade kurser som kan läsas utöver de obligatoriska kurserna, förslagsvis i åk 4 är:
DT2400 Elektroakustik
DT2212 Musikakustik
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt
EN2100 Ljudperception
DT2420 Högtalarkonstruktion

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DT2410 Audioteknik 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
DT2212 Musikakustik 7,5 hp
DT2400 Elektroakustik 7,5 hp
DT2420 Högtalarkonstruktion 4,5 hp
EN2100 Ljudperception 7,5 hp

Rekommenderade kurser som kan läsas utöver de obligatoriska kurserna, förslagsvis i åk 4 är:
DD2257 Visualisering
DD2385 Programutvecklingsteknik
DH2400 Fysisk interaktionsdesign
DH2408 Utvärderingsmetoder inom MDI
DH2413 Avancerad grafik med interaktion
DH2416 Datorstöd för samarbete
DH2418 Språkteknologi
DH2625 IT för funktionshindrade
DT2112 Talteknologi
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt

Rekommenderade kurser som kan läsas utöver de obligatoriska kurserna, förslagsvis i åk 4 är:
SK2380 Teknisk fotografi
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2529 Digital bild för publicering 7,5 hp 7,5
DM2517 XML för publicering 7,5 hp 7,5
DM2531 Grafisk produktion 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2380 Teknisk fotografi 8,0 hp 5,0 3,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp