Årskurs 4

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kull 07 läser årskurs 4 under läsåret 2010/11.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Kull 07 kan välja på följande program:

  • Medieteknik
  • Människa-datorinteaktion
  • Media management (ingen platsgaranti)

För vissa masterprogram kan det finnas krav på speciella kursval för att få ut en civilingenjörsexamen i medieteknik.

Människa-darorinteraktion

Den student på Medieteknikprogrammet som vill välja masterprogrammet människa- datorinteraktion och förutom en masterexamen också vill ta ut en civilingenjörsexamen i mediteknik

  • får inte läsa specialiseringsspåret människa-datorinteraktion i årskurs 3 (eftersom civilingenjörsutbildningen ska innehålla två spår)
  • ska läsa sina villkorligt valfria matematikkurser i årskurs 2 och 3
  • ska inom masterprogrammet välja kurserna Mediejuridik, Media mellan teknik och kultur samt Frqamtidens medier (tidigare: Innehåll och uttryck i media). Dessutom rekommenderas en kurs i hållbar utveckling.

Media management

Ingen platsgaranti. Den student på Medieteknikprogrammet som vill välja masterprogrammet media management och förutom en masterexamen också vill ta ut en civilingenjörsexamen i mediteknik

  • ska läsa sina villkorligt valfria matematikkurser i årskurs 2 och 3 
  • ska inom masterprogrammet välja kurserna Mediejuridik, Media mellan teknik och kultur samt Hållbar utveckling (eller motsvarande)

Inriktningar

Information om masterprogrammet i människa-datorinteraktion fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Information om masterprogrammet i Media management fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Information om masterprogrammet i Medieteknik fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.