Årskurs 5

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kull 07 läser årskurs 5 under läsåret 2011/12.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Inriktningar

Information om masterprogrammet i människa-datorinteraktion fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Information om masterprogrammet i Media management fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Information om masterprogrammet i Medieteknik fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.