Behörighet och urval

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2007

Senast ändrad: 2011-02-14
Godkänd: 2011-02-14

För antagning till civilingenjörsprogrammet i medieteknik krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande Matematik D, Fysik B, Kemi A,
samtliga med lägst betyg G.

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning,
http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/1.27186