Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2007

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Kompletterande information

Kursen DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik (7 hp) läses över 3 läsår med en poängfördelning enligt följande: åk 1 (3 hp), åk 2 (2 hp) samt i åk 3 (2 hp).

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Kursen DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik (7 hp) läses över 3 läsår med en poängfördelning enligt följande: åk 1 (3 hp), åk 2 (2 hp) samt i åk 3 (2 hp).

Minst 2 av de villkorligt valfria kurserna i matematik ska läsas. Den första kursen läses i åk 2. Ytterligare en kurs i matematik läses i åk 4 eller om så önskas och utrymme finns i åk 3.

Årskurs 3

Kompletterande information

Kursen DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik (7 hp) läses över 3 läsår med en poängfördelning enligt följande: åk 1 (3 hp), åk 2 (2 hp) samt i åk 3 (2 hp).

Årskurs 4

Kompletterande information

Kull 07 läser årskurs 4 under läsåret 2010/11.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Kull 07 kan välja på följande program:

  • Medieteknik
  • Människa-datorinteaktion
  • Media management (ingen platsgaranti)

För vissa masterprogram kan det finnas krav på speciella kursval för att få ut en civilingenjörsexamen i medieteknik.

Människa-darorinteraktion

Den student på Medieteknikprogrammet som vill välja masterprogrammet människa- datorinteraktion och förutom en masterexamen också vill ta ut en civilingenjörsexamen i mediteknik

  • får inte läsa specialiseringsspåret människa-datorinteraktion i årskurs 3 (eftersom civilingenjörsutbildningen ska innehålla två spår)
  • ska läsa sina villkorligt valfria matematikkurser i årskurs 2 och 3
  • ska inom masterprogrammet välja kurserna Mediejuridik, Media mellan teknik och kultur samt Frqamtidens medier (tidigare: Innehåll och uttryck i media). Dessutom rekommenderas en kurs i hållbar utveckling.

Media management

Ingen platsgaranti. Den student på Medieteknikprogrammet som vill välja masterprogrammet media management och förutom en masterexamen också vill ta ut en civilingenjörsexamen i mediteknik

  • ska läsa sina villkorligt valfria matematikkurser i årskurs 2 och 3 
  • ska inom masterprogrammet välja kurserna Mediejuridik, Media mellan teknik och kultur samt Hållbar utveckling (eller motsvarande)

Årskurs 5

Kompletterande information

Kull 07 läser årskurs 5 under läsåret 2011/12.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Bild- och videoteknik (BVT)

Årskurs 3

Kompletterande information

Kurserna DT1130 Spektrala transformer och SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, gäller som förkunskapskrav.

Om inte båda kurserna är lästa då specialiseringen påbörjas, är det möjligt att läsa en av kurserna parallellt med specialiseringen.

Master, människa-datorinteraktion (HCI)

Årskurs 4

Kompletterande information

Information om masterprogrammet i människa-datorinteraktion fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Årskurs 5

Kompletterande information

Information om masterprogrammet i människa-datorinteraktion fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Interaktiv medieteknik (INMT)

Årskurs 3

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

En av kurserna DD1335 och DD2390 läses.
Kursen DD2390 kräver kunskaper i Java. Om du inte har det rekommenderas du att läsa kursen DD1335.
För mer detaljerad information, se Specialiseringskatalogen för läsåret 2009/2010 som du hittar på KTHs studentwebben om den anpassas till medieteknik.

Rekommenderade kurser att läsa utöver obligatoriska och villkorligt valfria kurser förslagsvis i årskurs 4 är:
DD2483 Utveckling av webbtillämpningar med Enterprise Java
DH2323 Datorgrafik med interaktion
DM2578 Social Media Technologies

Journalistik (JLK)

Årskurs 3

Kompletterande information

De medieteknikstudenter som är intresserade av att läsa specialiseringen Journalistik, som ges i samarbete med JMK/Stockholms universitet, ska kontakta CSCs studievägledning för medieteknikprogrammet för vidare information. 

Ljud (LJD)

Årskurs 3

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Kursen DT1130 Spektrala transformer, gäller som förkunskapskrav.

Specialiseringen kan även läsas i åk 4.

Rekommenderade kurser som kan läsas utöver de obligatoriska kurserna, förslagsvis i åk 4 är:
DT2400 Elektroakustik
DT2212 Musikakustik
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt
EN2100 Ljudperception
DT2420 Högtalarkonstruktion

Människa-Datorinteraktion (MDI)

Årskurs 3

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Rekommenderade kurser som kan läsas utöver de obligatoriska kurserna, förslagsvis i åk 4 är:
DD2257 Visualisering
DD2385 Programutvecklingsteknik
DH2400 Fysisk interaktionsdesign
DH2408 Utvärderingsmetoder inom MDI
DH2413 Avancerad grafik med interaktion
DH2416 Datorstöd för samarbete
DH2418 Språkteknologi
DH2625 IT för funktionshindrade
DT2112 Talteknologi
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt

Master, media management (MEM)

Årskurs 4

Kompletterande information

Information om masterprogrammet i Media management fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Årskurs 5

Kompletterande information

Information om masterprogrammet i Media management fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Master, medieteknik (MET2)

Årskurs 4

Kompletterande information

Information om masterprogrammet i Medieteknik fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Årskurs 5

Kompletterande information

Information om masterprogrammet i Medieteknik fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Tryckt kommunikation (TRK)

Årskurs 3

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Rekommenderade kurser som kan läsas utöver de obligatoriska kurserna, förslagsvis i åk 4 är:
SK2380 Teknisk fotografi
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt