Utbildningens omfattning och innehåll

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2007

Senast ändrad: 2011-02-14
Godkänd: 2011-02-14

Civilingenjörsutbildningen i medieteknik omfattar 300 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 5 års heltidsstudier (10 terminer). Utbildningens första tre år (180 högskolepoäng) är på grundläggande nivå och kan, om studenten ansöker om det, avslutas med en teknologie kandidatexamen. De två avslutande åren är på avancerad nivå (120 högskolepoäng). 

Programmets inriktningar/specialiseringar *

  • Interaktiv medieteknik
  • Ljud
  • Människa-datorinteraktion
  • Rörlig bild
  • Journalistik
  • Tryckt kommunikation

Två specialiseringar läses.
* Ändringar kan ske i utbudet av specialiseringar på programmet. Uppdaterad lista över inriktningarna finns i Studiehandboken för respektive läsår.

Undervisningsspråk
Undervisningsspråket de första tre åren i utbildningen är i huvudsak svenska, men engelsk litteratur är vanligt. De avslutande två årens kurser ges antingen på engelska eller svenska. Vilket språk en kurs undervisas på framgår av studiehandboken.