Årskurs 5

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2008

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2571 Framtidens medier 10,0 hp
DM2572 Teori och metod för Medieteknik
Eller AK2038/AK2036
7,5 hp

Inriktningar

Masterprogrammet läses i årskurs 4 och 5.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/thcim/ht11/arskurs2

Masterprogrammet läses i årskurs 4 och 5.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmmtm/ht11/arskurs2

Masterprogrammet läses i årskurs 4 och 5.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmetm/ht11/arskurs2