Årskurs 5

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kull 09 läser årskurs 5 under läsåret 2013/14.

I årskurs 5 förekommer obligatoriska kurser. Vilka det blir bestäms hösten 2012.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på