Årskurs 5

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Medieteknik kull 10 läser årskurs 5 under läsåret 2014/15.

I årskurs 5 förekommer obligatoriska kurser. Vilka det blir bestäms hösten 2013.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.