Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (64,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1314 Programmering för interaktiva medier 8,0 hp Grundnivå
DH1609 Kommunikation och information 7,5 hp Grundnivå
DM1570 Grafisk teknik 1 Första kurs på inriktningen Tryckt kommunikation 7,0 hp Grundnivå
DM1572 Introduktion till medieteknik 7,5 hp Grundnivå
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik 3 hp läses i åk 1 med fördelningen 0,75 hp per period 7,0 hp Grundnivå
MF1035 Elektroteknik, media 6,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys Flervariabelanalys läses i åk 2 7,5 hp Grundnivå
SK1120 Vågrörelselära 6,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I Ges under mottagningsveckorna 1,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kull 11 läser årskurs 1 under läsåret 2011/12.

Kursen DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik (7 hp) läses över 3 läsår med en poängfördelning enligt följande: åk 1 (3 hp), åk 2 (2 hp) samt i åk 3 (2 hp).

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (59,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AD1RD1 Reflekterande designprocess 7,5 hp Grundnivå
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp Grundnivå
DD1334 Databasteknik 6,0 hp Grundnivå
DM1576 Bild- och videoteknik 9,0 hp Grundnivå
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik 2 hp läses i åk 2 med fördelningen 0,5 hp per period 7,0 hp Grundnivå
DT1130 Spektrala transformer 7,5 hp Grundnivå
DT1174 Ljud som informationsbärare 9,0 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DN1240 Numeriska metoder, grundkurs II Antingen DN1240 eller SF1901 6,0 hp Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I Starkt rekommenderad för de som ska läsa inriktningen Bild och Videoteknik 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (41,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2203 Media mellan teknik och kultur 7,5 hp Avancerad nivå
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp Avancerad nivå
DM129X Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik 2 hp läses i årskurs 2; fördelning över perioderna: 0,5; 0,5; 0,5; 0,5 7,0 hp Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Medieteknik kull 11 läser årskurs 3 läsåret 2013/14.

En av de fyra obligatoriska inriktningarna ska välja. Ingen individuell inriktning kommer att tillåtas från och med detta läsår.

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Information om vilka masterprogram som kunnat väljas tidigare år finns under tidigare årskullar.

Årskurs 5

Kompletterande information

Kull 11 läser årskurs 5 under läsåret 2015/16.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Information om vilka masterprogram som kunnat väljas tidigare år finns under tidigare årskullar.

Bild- och videoteknik (BVT)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (21,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp Avancerad nivå
EL1150 Introduktionskurs till Matlab 1,5 hp Grundnivå
EQ1260 Signalbehandling 6,0 hp Grundnivå
SK2375 Optik, påbyggnadskurs för media 6,0 hp Avancerad nivå

Datalogi (CPS)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 hp Avancerad nivå
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp Avancerad nivå
DD2385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp Avancerad nivå
SF1630 Diskret matematik 9,0 hp Grundnivå

Interaktiv medieteknik (INMT)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 hp Avancerad nivå
DD2390 Internetprogrammering 6,0 hp Avancerad nivå
DM2517 XML för publicering 7,5 hp Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp Avancerad nivå

Ljud (LJD)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DT2112 Talteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
DT2410 Audioteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Tryckt kommunikation (TRK)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DM2517 XML för publicering 7,5 hp Avancerad nivå
DM2529 Digital bild för publicering 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DM2531 Grafisk produktion 7,5 hp Avancerad nivå
SK2380 Teknisk fotografi 8,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

En av kurserna SK2380 eller DM2531 måste läsas