Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik 7,0 hp 0,5 0,5 0,5 0,5
DD1334 Databasteknik 6,0 hp 6,0
AK2203 Media mellan teknik och kultur 7,5 hp 3,5 4,0
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 4,0 2,0
DM128X Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare Rekommenderas för att nå 180 hp. 1,5 hp 1,5

Inriktningar

Bild- och videoteknik (BVT)

Kurser (BVT)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
DM2529 Digital bild för publicering 7,5 hp 7,5
DM2905 Individuell kurs i medieteknik Ersätter DM2529 som ställs in 7,5 hp 3,8 3,7
SK2376 Optik, påbyggnadskurs 7,5 hp 7,5

Datalogi (CPS)

Kurser (CPS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1630 Diskret matematik 9,0 hp 6,0 3,0
DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 hp 1,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp 4,5 3,0
DD2385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp 6,0

Interaktiv medieteknik (INMT)

Kurser (INMT)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2517 XML för publicering 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 4,5 3,0
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp 7,5

Ljud (LJD)

Kurser (LJD)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DT2410 Audioteknik 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp 7,5

Tryckt kommunikation (TRK)

Kurser (TRK)

Spåret Tryckt kommunikation ställs in läsåret 2016/2017 enligt beslut D-2015-793