Senast ändrad: 2016-10-05
Godkänd: 2016-10-05

För antagning till utbildningsprogrammet i medieteknik krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande Matematik E, Fysik B, Kemi A,
samtliga med lägst betyg G.

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning,

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/1.27186