Bilaga 2: Inriktningar

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2014

Bild- och videoteknik (BVT)

Datalogi (CPS)

Interaktiv medieteknik (INMT)

Ljud (LJD)

Tryckt kommunikation (TRK)