Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (64,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1315 Programmeringsteknik och Matlab 7,5 hp Grundnivå
DH1609 Kommunikation och information 7,5 hp Grundnivå
DM1572 Introduktion till medieteknik 7,5 hp Grundnivå
DM1573 Grafisk teknik 7,5 hp Grundnivå
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik 3 hp läses i åk 1 med fördelningen 0,75 hp per period 7,0 hp Grundnivå
MF1035 Elektroteknik, media 6,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SK1120 Vågrörelselära 6,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I Ges under mottagningsveckorna 1,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kursen DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik (7 hp) läses över 3 läsår med en poängfördelning enligt följande: åk 1 (3 hp), åk 2 (2 hp) samt i åk 3 (2 hp).

SF1611 får ej inräknas i examen.

Med reservation för ändringar

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (65,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AD1RD1 Reflekterande designprocess 7,5 hp Grundnivå
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp Grundnivå
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik 7,0 hp Grundnivå
DM1580 Videoteknik 6,0 hp Grundnivå
DT1130 Spektrala transformer 7,5 hp Grundnivå
DT1175 Ljud 7,5 hp Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp Grundnivå
SK1140 Fotografi för medieteknik 4,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Med reservation för ändringar

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (41,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2203 Media mellan teknik och kultur 7,5 hp Avancerad nivå
DD1334 Databasteknik 6,0 hp Grundnivå
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp Avancerad nivå
DM128X Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik 7,0 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare Rekommenderas för att nå 180 hp. 1,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 4

Kompletterande information

Medieteknik kull 12 läser årskurs 4 under läsåret 2015/16.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Information om vilka masterprogram som kunnat väljas tidigare år finns under tidigare årskullar.

Årskurs 5

Kompletterande information

Kull 11 läser årskurs 5 under läsåret 2015/16.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Information om vilka masterprogram som kunnat väljas tidigare år finns under tidigare årskullar.

Bild- och videoteknik (BVT)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp Avancerad nivå
DM2529 Digital bild för publicering 7,5 hp Avancerad nivå
DM2905 Individuell kurs i medieteknik Ersätter DM2529 som ställs in 7,5 hp Avancerad nivå
SK2376 Optik, påbyggnadskurs 7,5 hp Avancerad nivå

Datalogi (CPS)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 hp Avancerad nivå
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp Avancerad nivå
DD2385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp Avancerad nivå
SF1630 Diskret matematik 9,0 hp Grundnivå

Interaktiv medieteknik (INMT)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp Avancerad nivå
DM2517 XML för publicering 7,5 hp Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp Avancerad nivå

Ljud (LJD)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DT2112 Talteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
DT2410 Audioteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Tryckt kommunikation (TRK)

Årskurs 3

Kompletterande information

Spåret Tryckt kommunikation ställs in läsåret 2016/2017 enligt beslut D-2015-793