Senast ändrad: 2016-10-05
Godkänd: 2016-10-05

Utbildningen i medieteknik omfattar 300 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 5 års heltidsstudier (10 terminer). Utbildningens första tre år (180 högskolepoäng) är i huvudsakpå grundnivå. De avslutande två åren (120 högskolepoäng) är i huvudsak på avancerad nivå.

Masterprogram

De två avslutande åren (120 högskolepoäng) läser studenten det masterprogram som han/hon valt. Masterprogrammet kan innehålla flera spår. Masterprogrammens kurser är huvudsakligen på avancerad nivå. Utbildningen leder till såväl civilingenjörsexamen som masterexamen. 

För varje år presenteras en lista över vilka masterprogram som studenterna kan välja. För vissa masterprogram förekommer krav på vilka spår eller valfria kurser som läses.

Undervisningsspråk
Undervisningsspråket de första tre åren i utbildningen är i huvudsak svenska, men engelsk litteratur är vanligt. De avslutande två årens kurser ges i huvudsak på engelska. Vilket språk en kurs undervisas på framgår av kursplanen på KTHs studentwebb.