Senast ändrad: 2017-10-03
Godkänd: 2017-10-03

För antagning till utbildningsprogrammet i medieteknik krävs grundläggande behörighet samt

särskild behörighet motsvarande Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1,

samtliga med lägst betyg E.

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning i KTHs regelverk, www.kth.se