Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik 7,0 hp 0,5 0,5 0,5 0,5
DD1334 Databasteknik 6,0 hp 6,0
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 hp 7,5
AK2203 Media mellan teknik och kultur 7,5 hp 1,5 6,0
DM128X Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Inriktningar

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 hp 4,0 3,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
SK2376 Optik, påbyggnadskurs 7,5 hp 7,5

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 hp 1,5
DD1385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp 2,0 4,0
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp 4,5 3,0
SF1662 Diskret matematik 7,5 hp 3,5 4,0

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2517 XML för publicering 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 4,5 3,0
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp 7,5

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DT2410 Audioteknik 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp 7,5