Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatorisk kurs årskurs 1:

Introduktionskursen i matematik får inte räknas in i examen.

Med reservation för ändringar

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM1572 Introduktion till medieteknik 7,5 hp 7,5
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik 3 hp läses i åk 1 med fördelningen 0,75 hp per period 7,0 hp 0,5 1,0 0,5 1,0
DM1573 Grafisk teknik 7,5 hp 7,5
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
SK1120 Vågrörelselära 6,0 hp 6,0
DD1315 Programmeringsteknik och Matlab 7,5 hp 5,5 2,0
DH1609 Kommunikation och information 7,5 hp 1,5 6,0
MF1035 Elektroteknik, media 6,0 hp 6,0