Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik 7,0 0,5 0,5 0,5 0,5
AD1RD1 Reflekterande designprocess 50714 7,5 7,5
DT1175 Ljud 51121 7,5 7,5
DT1130 Spektrala transformer 51120 7,5 7,5
SF1919 Sannolikhetsteori och statistik 50188 6,0 6,0
SF1626 Flervariabelanalys 60357 7,5 7,5
DD1320 Tillämpad datalogi 60511 6,0 4,0 2,0
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 60888 6,0 3,0 3,0
DM1580 Videoteknik 60939 6,0 6,0
SK1140 Fotografi för medieteknik 60181 4,0 4,0