Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Med reservation för ändringar

Inriktningar

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 hp 4,0 3,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
SK2376 Optik, påbyggnadskurs 60514 7,5 hp 7,5

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 hp 1,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60319 7,5 hp 4,5 3,0
SF1662 Diskret matematik 60031 7,5 hp 3,5 4,0
DD1385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60128 7,5 hp 4,5 3,0
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60186 7,5 hp 7,5
DM2517 XML för publicering
Ersätts från och med HT20 av DM1595
7,5 hp

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DT2410 Audioteknik 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 60115 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 60528 7,5 hp 7,5