Behörighet och urval

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2017

Senast ändrad: 2018-12-18
Godkänd: 2018-12-18

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning i KTHs regelverk, www.kth.se