Behörighet och urval

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2017

Senast ändrad: 2020-06-02
Godkänd: 2020-06-02

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning i KTHs regelverk, www.kth.se