Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2017

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Obligatorisk kurs årskurs 1:

Introduktionskursen i matematik får inte räknas in i examen.

Med reservation för ändringar

Årskurs 2

Kompletterande information

Med reservation för ändringar

Årskurs 3

Kompletterande information

Med reservation för ändringar

Årskurs 4

Kompletterande information

Medieteknik kull 12 läser årskurs 4 under läsåret 2015/16.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Information om vilka masterprogram som kunnat väljas tidigare år finns under tidigare årskullar.

Årskurs 5

Kompletterande information

Kull 11 läser årskurs 5 under läsåret 2015/16.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Information om vilka masterprogram som kunnat väljas tidigare år finns under tidigare årskullar.

Bild- och videoteknik (BVT)

Årskurs 3

Kompletterande information

Med reservation för ändringar

Datalogi (CPS)

Årskurs 3

Kompletterande information

Med reservation för ändringar

Interaktiv medieteknik (INMT)

Årskurs 3

Kompletterande information

Med reservation för ändringar

Ljud (LJD)

Årskurs 3

Kompletterande information

Med reservation för ändringar