Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (64,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1315 Programmeringsteknik och Matlab 7,5 hp Grundnivå
DH1609 Kommunikation och information 7,5 hp Grundnivå
DM1572 Introduktion till medieteknik 7,5 hp Grundnivå
DM1573 Grafisk teknik 7,5 hp Grundnivå
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik 3 hp läses i åk 1 med fördelningen 0,75 hp per period 7,0 hp Grundnivå
MF1035 Elektroteknik, media 6,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SK1120 Vågrörelselära 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Obligatorisk kurs årskurs 1:

Introduktionskursen i matematik får inte räknas in i examen.

Med reservation för ändringar

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (65,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AD1RD1 Reflekterande designprocess 7,5 hp Grundnivå
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp Grundnivå
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp Grundnivå
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik 7,0 hp Grundnivå
DM1580 Videoteknik 6,0 hp Grundnivå
DT1130 Spektrala transformer 7,5 hp Grundnivå
DT1175 Ljud 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1919 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp Grundnivå
SK1140 Fotografi för medieteknik 4,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Med reservation för ändringar

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (43,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1334 Databasteknik 6,0 hp Grundnivå
DM128X Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik 7,0 hp Grundnivå
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 hp Avancerad nivå
ME1039 Industriell Ekonomi och Entreprenörskap inom Media och IKT 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Med reservation för ändringar

Årskurs 4

Kompletterande information

Medieteknik kull 12 läser årskurs 4 under läsåret 2015/16.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Information om vilka masterprogram som kunnat väljas tidigare år finns under tidigare årskullar.

Årskurs 5

Kompletterande information

Kull 11 läser årskurs 5 under läsåret 2015/16.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Information om vilka masterprogram som kunnat väljas tidigare år finns under tidigare årskullar.

Bild- och videoteknik (BVT)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp Avancerad nivå
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 hp Avancerad nivå
SK2376 Optik, påbyggnadskurs 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Med reservation för ändringar

Datalogi (CPS)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 hp Grundnivå
DD1385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp Grundnivå
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp Avancerad nivå
SF1662 Diskret matematik 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Med reservation för ändringar

Interaktiv medieteknik (INMT)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp Avancerad nivå
DM2517 XML för publicering Ersätts från och med HT20 av DM1595 7,5 hp Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Med reservation för ändringar

Ljud (LJD)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DT2112 Talteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
DT2410 Audioteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Med reservation för ändringar