Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2017

Gemensamma kurser

Kompletterande information

Obligatorisk kurs årskurs 1:

Introduktionskursen i matematik får inte räknas in i examen.

Med reservation för ändringar

Kompletterande information

Med reservation för ändringar

Kompletterande information

Med reservation för ändringar

Kompletterande information

Medieteknik kull 12 läser årskurs 4 under läsåret 2015/16.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Information om vilka masterprogram som kunnat väljas tidigare år finns under tidigare årskullar.

Kompletterande information

Kull 11 läser årskurs 5 under läsåret 2015/16.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Information om vilka masterprogram som kunnat väljas tidigare år finns under tidigare årskullar.

Bild- och videoteknik (BVT)

Kompletterande information

Med reservation för ändringar

Datalogi (CPS)

Kompletterande information

Med reservation för ändringar

Interaktiv medieteknik (INMT)

Kompletterande information

Med reservation för ändringar

Ljud (LJD)

Kompletterande information

Med reservation för ändringar