Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Introduktionskursen i matematik får inte räknas in i examen.

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM1581 Introduktion till medieteknik 6,0 hp 6,0
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik
3 hp läses i åk 1 med fördelningen 0,75 hp per period
7,0 hp 0,5 1,0 0,5 1,0
DH1609 Kommunikation och information 7,5 hp 7,5
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
SK1120 Vågrörelselära 60180 6,0 hp 6,0
DD1318 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar 60864 9,0 hp 6,0 3,0
DM1579 Medieproduktion 60944 6,0 hp 3,0 3,0
SF1626 Flervariabelanalys 60365 7,5 hp 7,5