Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik 7,0 hp 0,5 0,5 0,5 0,5
DH1622 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 50421 7,5 hp 7,5
DD1320 Tillämpad datalogi 50393 6,0 hp 5,0 1,0
DT1130 Spektrala transformer 50000 7,5 hp 7,5
SF1919 Sannolikhetsteori och statistik 50450 6,0 hp 6,0
DM1590 Maskininlärning för medieteknik 60495 7,5 hp 7,5
DT1175 Ljud 60576 7,5 hp 7,5
DM1580 Videoteknik 60549 6,0 hp 6,0
DM1588 Sensorprogrammering för medieteknik 60215 6,0 hp 6,0
SK1140 Fotografi för medieteknik 60950 4,0 hp 4,0