Senast ändrad: 2021-01-25
Godkänd: 2021-01-25

Civilingenjörsutbildningen i medieteknik omfattar 300 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 5 års heltidsstudier (10 terminer).

Utbildningens första tre år (180 högskolepoäng) är på grundnivå.

De två avslutande åren (120 högskolepoäng) läser studenten ett masterprogram.

Läsåret 2017/2018 ges följande masterprogram som leder till en civilingenjörsexamen i Medieteknik*

  • Interaktiv Medieteknik
  • ICT Innovation, (Endast inriktningarna Computer Interaction and Design (HCID) och
    Digital Media Technology (DMT) är valbara.
  • Datalogi

* Utbudet av masterprogram kan komma att revideras, aktuell lista över valbara masterprogram finns på KTHs webb för respektive läsår.

Masterprogrammens kurser är huvudsakligen på avancerad nivå. Utbildningen leder till såväl civilingenjörsexamen som masterexamen.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket de första tre åren i utbildningen är i huvudsak svenska, men engelsk litteratur är vanligt. De avslutande två årens kurser ges på engelska.