Behörighet och urval

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2019-10-24
Godkänd: 2019-10-24

För antagning krävs uppfyllande av grundläggande behörighet, samt följande krav på särskild behörighet: grundläggande behörighet till högskolestudier, samt särskild behörighet Matematik 4/Matematik E, Fysik 2/Fysik B och Kemi 1/Kemi A, med lägst betyget E /Godkänt.

Urval sker utifrån gymnasiebetyg och resultat på högskoleprovet, två tredjedelar av platserna tillsätts på grundval av betyg och en tredjedel på grundval av högskoleprovet.