Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Introduktionskursen i matematik får inte räknas in i examen.

Med reservation för ändringar.

Årskurs 2

Kompletterande information

 

Årskurs 3

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser, enligt kommande lista där:

- Två kurser om minst 12 hp ska läsas.

Årskurs 4

Kompletterande information

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Årskurs 5

Kompletterande information

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.