Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (64,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1318 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar 9,0 Grundnivå
DH1609 Kommunikation och information 7,5 Grundnivå
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik
Varav 3 hp läses i åk 1
7,0 Grundnivå
DM1579 Medieproduktion 6,0 Grundnivå
DM1581 Introduktion till medieteknik 6,0 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
SK1120 Vågrörelselära 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Introduktionskursen i matematik får inte räknas in i examen.

Med reservation för ändringar.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (65,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 Grundnivå
DH1622 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 7,5 Grundnivå
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik
Varav 2 hp läses i årskurs 2
7,0 Grundnivå
DM1580 Videoteknik 6,0 Grundnivå
DM1588 Sensorprogrammering för medieteknik 6,0 Grundnivå
DM1590 Maskininlärning för medieteknik 7,5 Grundnivå
DT1130 Spektrala transformer 7,5 Grundnivå
DT1175 Ljud 7,5 Grundnivå
SF1919 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 Grundnivå
SK1140 Fotografi för medieteknik 4,0 Grundnivå

Kompletterande information

Med reservation för ändringar.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (44,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 Avancerad nivå
DM128X Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik
Varav 2 hp läses i årskurs 3.
7,0 Grundnivå
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 Avancerad nivå
ME1039 Industriell Ekonomi och Entreprenörskap inom Media och IKT 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

Obligatorisk kurs som skall läsas i årskurs 3:
- DM1xxx Programmeringsteknik för interaktiva medier, 9 hp.

Villkorligt valfria kurser i årskurs 3, enligt kommande lista där:
- Två kurser om minst 12 hp ska läsas.

Med reservation för ändringar.

Årskurs 4

Kompletterande information

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.

Årskurs 5

Kompletterande information

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på.