Utbildningens omfattning och innehåll

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2019-10-24
Godkänd: 2019-10-24

Civilingenjörsutbildningen i medieteknik omfattar 300 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 5 års heltidsstudier (10 terminer).

Utbildningens första tre år (180 högskolepoäng) är på grundnivå. De två avslutande åren (120 högskolepoäng) läser studenten ett masterprogram.

Följande masterprogram kan leda till en civilingenjörsexamen i Medieteknik:

  • Interaktiv Medieteknik
  • Datalogi
  • Maskininlärning
  • ICT Innovation (endast: Människa-datorinteraktion och design (HCID), eller Visuell databehandling och kommunikation EIT (DMTE)).

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras.

Masterprogrammens kurser är huvudsakligen på avancerad nivå. Utbildningen leder till såväl civilingenjörsexamen som masterexamen.

Undervisningsspråket de första tre åren är i huvudsak på svenska, men engelsk litteratur förekommer. De avslutande två årens kurser ges på engelska.