Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM1581 Introduktion till medieteknik 50412 6,0 hp 6,0
SF1625 Envariabelanalys 50313 7,5 hp 7,5
DM1579 Medieproduktion 50414 6,0 hp 1,5 4,5
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik Varav 3 hp läses i åk 1 50415 7,0 hp 0,5 1,0 0,5 1,0
SF1624 Algebra och geometri 50312 7,5 hp 7,5
SK1120 Vågrörelselära 60158 6,0 hp 6,0
DD1318 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar 60250 9,0 hp 6,0 3,0
DH1609 Kommunikation och information 60247 7,5 hp 3,0 4,5
SF1626 Flervariabelanalys 60151 7,5 hp 7,5