Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2023/2024. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Under årskurs 4-5 följer studenterna ett masterprogram. De masterprogram som är mappade mot CMETE, för en civilingenjörsexamen i medieteknik, är följande program:

- Interaktiv Medieteknik (TIMTM)
- Datalogi (TCSCM)
- Maskininlärning (TMAIM)
- ICT Innovation (TIVNM) - Obs! Gäller endast inriktningarna Människa-datorinteraktion och design (HCID), och Visuell databehandling och kommunikation EIT (DMTE).