Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2020

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Årskurs 2

Kompletterande information

 

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

 

Information om villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser om minst 13 hp skall läsas.

Utöver dessa villkorligt valfria kurser kan andra kurser i språk/interkulturell kompetens läsas, se kurser vid enheten för "Språk och kommunikation på KTH".

Årskurs 4

Kompletterande information

Under årskurs 4-5 följer studenterna ett masterprogram. De masterprogram som är mappade mot CMETE, för en civilingenjörsexamen i medieteknik, är följande program:

- Interaktiv Medieteknik (TIMTM)
- Datalogi (TCSCM)
- Maskininlärning (TMAIM)
- ICT Innovation (TIVNM) - Obs! Gäller endast inriktningarna Människa-datorinteraktion och design (HCID), och Visuell databehandling och kommunikation EIT (DMTE).

Årskurs 5

Kompletterande information

Under årskurs 4-5 läses ett masterprogram.