Senast ändrad: 2020-10-07
Godkänd: 2020-10-07

Utbildningen omfattar fem års heltidsstudier och ger 300 högskolepoäng. De tre första åren är på grundnivå, ger 180 högskolepoäng och ges främst på svenska. De två avslutande åren är på avancerad nivå, ger 120 högskolepoäng, och ges på engelska.

Under de två avslutande åren läser man inom sitt masterprogram en inriktning, vilket innebär att man fördjupar sig inom ett område. Materprogrammen nedan ges av EECS-skolan och civilingenjörsstudenterna i medieteknik har platsgaranti på dessa, men utbudet kan förändras.

  • Interaktiv Medieteknik
  • Datalogi
  • Maskininlärning
  • ICT Innovation (endast inriktningarna Människa-datorinteraktion och design (HCID) eller Visuell databehandling och kommunikation EIT (DMTE) kan väljas).