Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM1581 Introduktion till medieteknik 50809 6,0 hp 6,0
SF1625 Envariabelanalys 50718 7,5 hp 7,5
DM1579 Medieproduktion 50810 6,0 hp 1,5 4,5
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik Varav 3 hp läses i åk 1 50813 7,0 hp 0,5 1,0 0,5 1,0
SF1624 Algebra och geometri 50719 7,5 hp 7,5
SK1120 Vågrörelselära 60510 6,0 hp 6,0
DD1318 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar 60509 9,0 hp 6,0 3,0
DH1609 Kommunikation och information 60512 7,5 hp 3,0 4,5
SF1626 Flervariabelanalys 60511 7,5 hp 7,5