Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2023/2024. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik Varav 2 hp läses i årskurs 3. 50813 7,0 hp 0,5 0,5 0,5 0,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp
DM128X Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 15,0 hp
DM1595 Programutveckling för interaktiva medier 7,5 hp
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 hp
ME1039 Industriell Ekonomi och Entreprenörskap inom Media och IKT 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser om minst 13 hp skall läsas.

Utöver dessa villkorligt valfria kurser kan andra kurser i språk/interkulturell kompetens läsas, se kurser vid enheten för "Språk och kommunikation på KTH".

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2203 Media mellan teknik och kultur 7,5 hp
DD1354 Modeller och simulering 6,0 hp
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare Obligatorisk kurs för behörighet till datalogimastern 1,5 hp
DD2352 Algoritmer och komplexitet Obligatorisk kurs för behörighet till datalogimastern 7,5 hp
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp
DM2077 Mediejuridik 7,5 hp
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 hp
DM2556 Interkulturell kommunikation 7,5 hp
DM2624 Människocentrerad teknik för funktionshinder 7,5 hp
DM2720 Hållbar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) i praktiken 7,5 hp
DT2112 Talteknologi 7,5 hp
DT2212 Musikakustik 7,5 hp
LS1464 Retorik - konsten att övertyga 7,5 hp
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 hp
ME2163 Ledarskap och organisering i olika miljöer 6,0 hp
SF1662 Diskret matematik Obligatorisk kurs för behörighet till datalogimastern 7,5 hp