Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i mikroelektronik (CMIEL), Utbildningsplan för kull HT2008

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IE1204 Digital design 7,5 hp 7,5
IF1611 Ingenjörsmetodik 7,5 hp 7,5
ID1004 Objektorienterad programmering 7,5 hp 7,5
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
SG1108 Tillämpad fysik, mekanik 7,5 hp 7,5
IF1612 Tillämpad fysik, termodynamik och vågrörelselära 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DS1362 Svenska i tal och skrift 6,0 hp 3,0 3,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp
II1310 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp 1,5

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DS1380 Japankunskap, grundnivå 6,0 hp 3,0 3,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DS1391 Kinakunskap, grundnivå 6,0 hp 3,0 3,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DS1323 Tyska, fortsättningsnivå 7,5 hp 3,0 4,5
DS1339 Franska, fortsättningsnivå 7,5 hp 3,0 4,5
DS1343 Spanska, fortsättningsnivå 7,5 hp 3,0 4,5