Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i mikroelektronik (CMIEL), Utbildningsplan för kull HT2008

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DS1383 Japanska, fortsättningsnivå I 6,0 hp 1,5 1,5 1,5 1,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DS1393 Kinesiska, fortsättningsnivå I 6,0 hp 1,5 1,5 1,5 1,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DS1324 Teknisk tyska, mellannivå 9,0 hp 4,5 4,5
DS1334 Teknisk franska, mellannivå 9,0 hp 4,5 4,5
DS1348 Teknisk spanska, mellannivå 9,0 hp 4,5 4,5